Gremium Ekspertów Turystyki

Gremium Ekspertów Turystyki to wydarzenie cykliczne, odbywające się od 2003 roku. To spotkanie dające okazję do dialogu i budowania „mostów” łączących środowisko naukowe, branżę turystyczną i samorządy. Podczas konferencji prowadzone są panele, warsztaty, debaty, dyskusje kuluarowe dotyczące aktualnych wyzwań i problemów, z którymi zmaga się polska turystyka. Prowadzą one do wypracowania wniosków i rekomendacji, a co za tym idzie, rozwiązywania problemów i wyznaczania kierunku rozwoju polskiej gospodarki turystycznej.