EKSPERCI FORUM TURYSTYKI REGIONÓW

MAREK MIGDAL
Prezes Forum Turystyki Regionów

Przedsiębiorca i wykładowca akademicki. Współtwórca i prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz wiceprezes ogólnopolskiego Forum ROT. Posiadacz Międzynarodowego Dyplomu Managementu IFG. Ekspert ds. współpracy JST-NGO w sektorze turystyki.  Z turystyką związany od 1983 roku.

dr ZBIGNIEW GŁĄBIŃSKI
Katedra Turystyki i Rekreacji
Uniwersytetu Szczecińskiego

Adiunkt w Katedrze Turystyki na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, współautor programu studiów I i II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, od ponad 25 lat przedsiębiorca – właściciel biura podróży.

prof. dr hab. WIESŁAW ALEJZIAK
Kierownik Katedry Polityki Turystycznej
na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, oraz doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Przez ponad 35 lat pracy naukowej uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu programów i projektów naukowo-badawczych, które dotyczyły przede wszystkim szeroko pojętej turystyki.

prof. dr hab. JACEK BORZYSZKOWSKI
Nauczyciel akademicki

Wykładowca Wyższej szkoły Bankowej w Gdańsku, na kierunku Turystyka i Rekreacja. Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania turystyką. Od kilkunastu lat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami szeroko rozumianej branży turystycznej.

prof. dr hab. MAGDALENA KACHNIEWSKA
Wykładowca akademicki
w SGH w Warszawie

Profesor SGH, trener biznesu, doradca przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Członek Rady Naukowej Journal of University of Economics – Varna oraz Folia Turistica. Współautorka Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020 oraz licznych ekspertyz ekonomicznych realizowanych na zlecenie Departamentu Turystki MSiT oraz POT.

prof. dr hab. GRZEGORZ GOŁEMBSKI
Kierownik Katedry Turystyki
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowych Ekspertów Turystyki – AIEST, członek Tourism Research Centre. Tworzył takie wydarzenia naukowe jak: Gremium Ekspertów Turystyki czy Ogólnopolskie Konferencje Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych.

dr WOJCIECH FEDYK
Doktor Nauk Ekonomicznych,
Magister Turystyki

Wieloletni ekspert w sektorze turystyki w zakresie edukacji, szkoleń i doradztwa. Specjalista w dziedzinie zarządzania zespołami osób oraz ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w licznych projektach dotowanych z Unii Europejskiej. Były prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

dr TOMASZ DUDA
Wykładowca akademicki
na Uniwersytecie Szczecińskim

Adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji. Pilot i przewodnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista turystyki kulturowej. Trener i członek komisji egzaminacyjnych na przewodników i pilotów turystycznych po Szczecinie i województwie. Autor i współautor przewodników i publikacji turystycznych.

dr BARTŁOMIEJ WALAS
Wykładowca akademicki

Specjalista z zakresu polityki turystycznej i marketingu. Współzałożyciel Krakowskiej Izby Turystyki. Członek zespołu ds. badań przy Ministrze Sportu i Turystyki. Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii.

MICHAŁ BUCHOLTZ
Wykładowca akademicki

Wykładowca marketingu w turystyce na AWF w Warszawie oraz Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie. Właściciel firmy doradczo – szkoleniowej. Specjalizuje się w produkcie turystycznym oraz funkcjonowaniu Lokalnych Organizacji Turystycznych.

RYSZARD KOTLA
Wykładowca akademicki,
właściciel biura podróży

Publicysta krajoznawczy, działacz i przewodnik turystyczny, dziennikarz, historyk, nauczyciel akademicki i Instruktor Ratownictwa WOPR. Pełnił funkcje członka zarządu Zachodniopomorskiej Izby Turystyki. Wykładał na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Akademii Rolniczej i ZPSB w Szczecinie.

MAŁGORZATA DUDA
Przewodniczka po Szczecinie
i Pomorzu Zachodnim

Współwłaścicielka agencji fotograficzno-redakcyjnej. Współautorka przewodników i publikacji turystycznych. Autorka opracowań legend i książek dla dzieci. Podczas zachodniopomorskiego dyktanda w 2017 roku uzyskała tytuł Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii.

WOJCIECH HELIŃSKI
Prezes
Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki

Ekspert w dziedzinie marketingu turystycznego oraz rozwoju produktów turystycznych. Kieruje działaniami z zakresu: wydawnictw, szkoleń turystycznych, kreowania produktów turystycznych, organizacji imprez targowych i wystawienniczych, doradztwa w branży turystycznej.

TOMASZ WIECZOREK
Licencjonowany pilot oraz przewodnik turystyczny

Pracownik Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, kierownik Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. Trener i członek komisji egzaminacyjnych na przewodników i pilotów turystycznych po Szczecinie i województwie. Pomysłodawca trasy PiVNY SZCZECIN. Autor publikacji turystycznych.

LIDIA WISZNIEWSKA
Dyrektor generalny
Hotelu Radisson Blu w Krakowie

Ekspert w dziedzinie zarządzania technicznego, standaryzacji, reorganizacji struktur i tworzenia nowych strategii sprzedaży i marketingu w największych sieciach hotelowych na świecie.

JOANNA RUTKOWSKA
Starszy specjalista ds. marketingu
w Grupie ZART

Ekspert w dziedzinie marketingu, wydawnictw oraz organizacji eventów i szkoleń. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku filologia polska i językoznawstwo. Korektorka, copywriterka, koordynatorka projektów.

BARTOSZ HELIŃSKI
Business Development Manager

w Grupie ZART

Ekspert w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu. Absolwent kierunku Geografia o specjalizacji kształtowanie środowiska przyrodniczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

KLAUDIA RAKOCZY
Kierownik ds. szkoleń
w Grupie ZART

Ekspert w dziedzinie organizacji szkoleń. Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na kierunku ekonomia. Specjalistka ds. wdrażania i rozliczania projektów. W Grupie ZART pełni rolę kierownika ds. szkoleń, nadzoruje działanie Centrum Szkoleń Turystycznych.