NASZE SUKCESY, NASZA HISTORIA

Dowiedz się jakie projekty realizujemy i czym zajmowaliśmy się w przeszłości.

Nasze sukcesy

 • Inicjatywa utworzenia Rady Konsultacyjnej Izb Turystyki w Polsce – ciała koordynacyjnego wszystkich regionalnych izb turystyki w Polsce,
 • Zainicjowanie utworzenia Rady Turystyki przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego, a następnie współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyki,
 • Aktywizacja Szczecińskiej Akademii Enologicznej łączącej pasje do podróżowania i do wina – czyli do enoturystyki,
 • Współautorstwo i organizacja Gremium Ekspertów Turystyki – od 2003 roku największej cyklicznej konferencji naukowo-branżowo-samorządowej sektora turystyki w Polsce,
 • Organizacja cyklu ogólnopolskich imprez pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA”, w tym konkursów dla młodzieży szkolnej pn. „Województwo w zmysłach” i „Świat w zmysłach”,
 • Opracowanie i wydanie cyklu publikacji wspierających sektor turystyki w Polsce: „Niepełnosprawny turysta – poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych” – 2003, „Jak rozwijać lokalną turystykę” – 2004, „Tworzenie i dostosowanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 2007, „Ewaluacja Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych” – 2008, „Sprawnie dla niepełnosprawnych – profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego” – 2008, „Vademecum Lokalnej Organizacji Turystycznej” – 2011, „Lokalna Organizacja Turystyczna” – 2013, „PORADNIK współpracy JST – NGO sektora turystyki” – 2015, „Innowacyjność w turystyce” – 2016,
 • Przeprowadzenie akcji wspierającej tworzenie i działalność Lokalnych Organizacji Turystycznych na terenie woj. Zachodniopomorskiego – powstało 30 grup partnerskich, wśród których 26 miało formalną rejestrację w KRS jako działające LOTy.
 • Prowadzenie wieloletniej aktywnej działalności w obszarze szkoleń dedykowanych dla kadr branżowych i samorządowych zajmujących się rozwojem sektora turystyki.

NASZA HISTORIA

Wybrane działania realizowane w latach 1995-2020

2015 - 2020

 • Organizacja konferencji naukowo-branżowej VIII Gremium Ekspertów Turystyki Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce” w tym warsztatów branżowo-naukowych – MSiT – Poznań – grudzień 2016,
 • Realizacja projektu szkoleniowego „Kadry hotelarstwa i gastronomii – etap I”, WZP RPO 8.6, 2017-2019,
 • Organizacja konferencji naukowo-branżowej IX Gremium Ekspertów Turystyki – Nowe trendy w turystyce” w tym warsztatów branżowo-samorządowych – Gdańsk – marzec 2019,
 • Realizacja projektu szkoleniowego – Kadry hotelarstwa i gastronomii – etap II, WZP RPO 8.6, 2019-2020,
 • Meeting Point, Mielno: szkolenie PERSONAL BRANDING, warsztaty NETWORKING EVENT oraz ICEBREAKING, spotkanie z członkami Zarządu IGHP (Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego) + spotkanie integracyjne, 31.01-1.02.2020
 • Realizacja projektu Sprawnie dla niepełnosprawnych, mającego na celu opracowanie Vademecum obsługi osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w praktyce branży turystycznej oraz przeprowadzenie szkolenia kadr w tym zakresie – Ministerstwo Rozwoju 2020,
 • Realizacja projektu mającego na celu opracowanie KODEKS DOBRYCH PRAKTYK partycypacji obywatelskiej dla sektora turystyki WZP – FIO 2020,
 • Realizacja projektu Pomorska Droga św. Jakuba mającego na celu digitalizację popularnego szlaku turystycznego w formacie panoram sferycznych 3600 – Narodowe Centrum Kultury, 2020,
 • Realizacja projektu Wirtualne podróże wokół Odry i Zalewu Szczecińskiego, w ramach współpracy międzynarodowej Interreg, mający na celu stworzenie mapy wirtualnych spacerów po atrakcjach regionów Pomorza Zachodniego i Vorpommern-Greifswald, 2020,

2010 - 2015

 • Organizacja konferencji naukowo-branżowej VII Gremium Ekspertów Turystyki „Wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnej turystyki.” w tym warsztatów branżowo-naukowych nt.Polska Rama Kwalifikacji dla sektora turystyki” oraz „Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych” – MSiT – Kraków-Sucha Beskidzkagrudzień 2014r.
 • Realizacja projektu pn. „Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie Zachodniopomorskim” PO KL 5.4.2. – MPiPS, 1.10.2013 – 31.06.2015.
 • Realizacja projektu pn. „Zielone światło w gospodarce turystycznej na terenach chronionych„, PO KL 2.1.1. – PARP, województwa: pomorskie i zachodniopomorskie 1.10.2013 – 31.06.2015.
 • Organizacja konferencji naukowo-branżowej VI Gremium Ekspertów Turystyki „Wyzwania współczesnej polityki turystycznej” w tym warsztatów branżowo-naukowych „Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych” oraz debaty ekspercko-rządowej pt. „Miejsce turystyki w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020″. Wrocław, 29 listopada – 1 grudnia 2012.
 • Realizacja projektu pn. „RAZEM lokalnie WIĘCEJ regionalnie – partnerstwa lokalne  w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym i wojewódzkim” dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS priorytetu 8.1.2. – styczeń 2011-grudzień 2011.
 • Organizacja konferencji naukowo-branżowej V Gremium Ekspertów Turystyki pn. „Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE” oraz warsztatów branżowo-naukowych – Forum Regionów- pn. „10 lat systemu POT-ROT-LOT”. Warszawa, 23-25 listopada 2010.
 • Realizacja projektu pn. „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych” dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS priorytetu 8.1.2. Termin realizacji – styczeń 2010-czerwiec 2011.
 • Realizacja projektu pn. „PRZYGODA Z TURYSTYKĄ Doskonalenie nauczycieli w zakresie organizacji aktywnych form turystyki w szkole” w partnerstwie z Salonem Edukacyjnym Empiria, dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS priorytetu 9.4. Termin realizacji – 1.01-31.12 2010r.

2005 - 2010

 • Realizacja w partnerstwie z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Izbą Turystyki projektu pn. „RAZEM można WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych” dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS priorytetu 8.1.2. Termin realizacji: grudzień 2008-luty 2010.
 • Realizacja projektu pn. „Przygoda z turystyką – doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji środowiskowej jako czynnik kształtowania świadomości środowiskowej i tożsamości regionalnej w województwie zachodniopomorskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – październik 2008-grudzień 2009.
 • Organizacja konferencji naukowo-branżowej IV Gremium Ekspertów Turystyki „Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji” oraz warsztatów branżowo-naukowych – Forum Regionów – pn. „Współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym”, „Kodeks Dobrych Praktyk dla ROT i LOT”, „Funkcjonowanie systemu informacji turystycznej”. Poznań, 24-26 listopada 2008.
 • Organizacja cyklu dwóch szkoleń pt. „Jak wykorzystać obiekty i wydarzenia kultury dla rozwoju turystyk” – w ramach zadania pn. „Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki kulturowej”. Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Cedynia 22-24 października 2008, Toruń, 5-7 listopada 2008.
 • Organizacja konferencji i szkolenia „Sprawnie dla niepełnosprawnych – profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego” w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Podnoszenie jakości usług turystycznych w obsłudze osób niepełnosprawnych”. Po zakończeniu szkolenia wydana została publikacja książkowa. 15-17 września 2008, Szczecin.
 • Organizacja i realizacja IX Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” – eliminacje regionalne odbyły się 1 i 2 kwietnia 2008 r., natomiast finał ogólnopolski miał miejsce 2 czerwca 2008 r. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Zachodniopomorskiego i Urzędu Miasta Szczecin. Po zakończeniu został wydany informator o SGT „Przygoda”- „Turystyka i Edukacja”.
 • Realizacja projektu pn. „Regionalny System Doradztwa i Szkoleń Kadr Turystycznych” dofinansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. 2006r. – 2007r.
 • Organizacja przedsięwzięcia pn: „Euroregionalna Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA” zorganizowano edycję Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” – teren Euroregionu POMERANIA. Projekt dofinansowany został z Programu Inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA. Szczecin, wrzesień 2006r.-czerwiec 2007
 • Realizacja projektu pn. „Pomerania-Tour – Współpraca i prezentacje potencjału turystycznego miast i gmin z Euroregionu Pomerania” dofinansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIA. Lipiec 2006r. – czerwiec 2007r.
 • Organizacja konferencji naukowo-branżowej III Gremium Ekspertów Turystyki „Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo” oraz warsztatów branżowo naukowych „Forum Regionów”. Projekt dofinansowany został ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Poznań, 25-27 października 2006.
 • Organizacja cyklu trzech szkoleń warsztatowych pn. „Jak rozwijać lokalną turystykę” – w ramach projektu pt. „Doskonalenie kadr zawodowych i społecznych zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)”. Projekt dofinansowany został ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Kielce/Starachowice, 27-28 września 2006; Gdańsk/Wieżyca, 11-12 października 2006; Wrocław/Polkowice, 7-8 listopada 2006r.
 • W ramach projektu pn. „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej” = zwiększenie aktywności turystycznej wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pt. „Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA” dofinansowanego ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki zorganizowano finał ogólnopolski Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów regionalnych oraz wydano broszurę informacyjną o imprezie. Szczecin, Warszawa, maj-wrzesień 2006r.
 • W ramach projektu pn. „Powiatowy Piknik Turystyczno – Kulturalny”– Fundusz Małych Projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA zorganizowano promocję powiatów i gmin poprzez prezentacje turystyczno-kulturalną oraz Euroreginalne Warsztaty Branżowe. Powiatowy Piknik odbył się 5-7 maja 2006r. w centrum miasta Szczecina (nad Odrą przy Wałach Chrobrego), podczas trwania dużej, otwartej dla mieszkańców i turystów cyklicznej imprezy pn. „Piknik nad Odrą”. Szczecin, maj 2006r.
 • W ramach projektu pn. Szkolna Giełda Turystyczna „Przygoda” jako forma upowszechniania krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży, promująca atrakcje turystyczne województwa zachodniopomorskiego wśród jego mieszkańców i w Polsce – zorganizowano zachodniopomorskie eliminacje Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”. Projekt dofinansowany został z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin, luty-kwiecień 2006r.

2000 - 2005

 • Organizacja cyklu pięciu szkoleń warsztatowych pt. „Jak rozwijać lokalną turystykę?” w ramach zadania pn. „Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)”. 27-28.09.2005 Koszalin, 3-4.10.2005 Lublin, 6-7.10.2005 Opole, 12-13.10.2005 Olsztyn, 26-27.10.2005 Zielona Góra.
 • W ramach projektu „Przygoda z ekologią” – popularyzacja walorów ekologicznych województwa zachodniopomorskiego – podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” – zorganizowano konkurs „Zachodniopomorskie w zmysłach” Dla wszystkich uczestników zorganizowano wycieczkę po regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem w programie aspektów edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Projekt dofinansowany był ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Marzec – kwiecień 2005 r. Szczecin.
 • W ramach projektu „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej” – wyzwalanie twórczej przedsiębiorczości turystycznej wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ogólnopolskiej imprezy Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” zorganizowano dwa ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. „Region w zmysłach” i „Świat w zmysłach” podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeszkolono grupę koordynatorów regionalnych z całej Polski, którzy w kolejnych latach będą rozwijali imprezę w swoich województwach oraz rozbudowano i uaktualniono serwis internetowy poświęcony przedsięwzięciu. Kwiecień – wrzesień 2005 r. Szczecin/Warszawa.
 • „10 x Pomerania” w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i szwedzkiej oraz zeszytu metodycznego dla nauczycieli. Wykonanie serwisu internetowego zawierającego charakterystykę projektu, szczegółowy opis tras wraz z mapami, rysunkami i zdjęciami. Organizacja warsztatów oraz cyklu wyjazdów szkoleniowych dla organizatorów turystyki, nauczycieli i przewodników. Październik 2004 – czerwiec 2005 r. Szczecin.  „Program PHARE Polska ” Region Morza Bałtyckiego 2002
 • Realizacja projektu pn. „Euroregion Pomerania terenem turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży” Organizacja konkursu „Euroregion w zmysłach”. Wydanie przewodnika turystycznego.
 • Organizacja konferencji naukowo-branżowej II Gremium Ekspertów Turystyki „Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego”, w ramach którego powstała publikacja książkowa. 25-26.11.2004, Warszawa.
 • Organizacja cyklu dwóch szkoleń pt. „Jak rozwijać lokalną turystykę?” w ramach zadania „Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)”. Została wydana publikacja książkowa
  pn. „Jak rozwijać lokalną turystykę” 4-5.11.2004, Kraków, 16-17.11.2004, Bydgoszcz.
 • Organizacja cyklu dwóch „Warsztatów dla pracowników naukowo – dydaktycznych kształcących kadry dla turystyki”. 14-16.10.2004, Szczecin / Świnoujście, 26-28.10.2004, Łódź.
 • W ramach projektu „Aktywizacja młodzieży szkolnej w kierunku rozwijania aktywnych form turystyki oraz kształcenie przedsiębiorczości na przykładzie ogólnopolskiej imprezy Szkolna Giełda Turystyczna – PRZYGODA” zorganizowano dwa ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. „Województwo w zmysłach” i „Świat w zmysłach” podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeszkolono grupę koordynatorów regionalnych z całej Polski, którzy w kolejnych latach będą rozwijali imprezę w swoich województwach oraz stworzono serwis internetowy poświęcony przedsięwzięciu – 2004 – eliminacje cały kraj – finał w Szczecinie.
 • W ramach projektu „Kształtowanie przedsiębiorczości w sektorze usług turystycznych. Targi turystyczne” zrealizowano „Polsko-Niemieckie prezentacje turystyczne” oraz „Polsko-Niemieckie warsztaty branżowe”. 16-18.04.2004, Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska
 • Przeprowadzenie szkolenia: „Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod katem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych”. W ramach szkolenia wydana została publikacja pt. „Niepełnosprawny turysta – poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych”.9-11.10.2003, Kołobrzeg.
 • Organizacja seminarium „Integracja nauki i praktyki na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim”. 05.2003.
 • Udział w opracowaniu Raportu o stanie i kierunkach rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim – Turystyka TAK ale JAK? – maj 2003.
 • Organizacja seminarium nt. „Integracja nauki i praktyki na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim”. 4-5.04.2003, Szczecin.
 • Opracowanie projektu i przygotowywanie konferencji I Gremium Ekspertów Turystyki. Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji polski do Unii Europejskiej. – 24-26.09.2003, Poznań.
 • Przygotowanie i realizacja warsztatów branżowo naukowych nt. Badania rynku turystycznego a potrzeby praktyki gospodarczej – możliwości współpracy i koordynacji działań.
 • Koordynacja w porozumieniu z Radą Konsultacyjną Izb Turystyki realizacji cyklu czterech warsztatów branżowych „Wzmocnienie konkurencyjności polskiego sektora turystycznego na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym„, organizowanych na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Kolejne tematy warsztatów w 2002r. to: „Podnoszenie jakości szkolenia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”, Kołobrzeg; „Instytucjonalne formy wspierania rozwoju turystyki na szczeblach regionalnych i lokalnych – ROT, LOT, systemy IT”, Łódź; „Współpraca organizacji branżowych sektora turystyki w Polsce„, Bydgoszcz; „Rozwój i podnoszenie poziomu bazy noclegowej w Polsce„, Wrocław.
 • Zainicjowanie utworzenia nieformalnej grupy hobbystycznej enofilów i rozpoczęcie działań Szczecińskiej Akademii Enologicznej łączącej pasje turystyczne i enologiczne – aktywność zapoczątkowana w 2001 roku kontynuowana jest nadal.
 • Przygotowanie i realizacja cyklu czterech szkoleń regionalnych nt. „Turystyka w rozwoju regionalnym” w Dziwnowie, Kołobrzegu, Czaplinku i Szczecinie. Szkolenie realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i ZROT.
 • Przygotowanie materiału wstępnego do raportu o stanie i kierunkach rozwoju turystyki w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim zawierającego informacje o zasadach, kierunkach i strukturach obecnej turystyki.
 • Wydawanie regionalnego biuletynu branżowego turystyki – TIPS zachodniopomorski.

1995 - 2000

 • Współorganizacja obchodów Światowego Dnia Turystyki: ogólnopolskich – Połczyn Zdrój 1999, Szczecin 2001, regionalnych – Szczecin 1998, Wałcz 2000.
 • Współpraca w charakterze partnera ze strony polskiej podczas realizacji projektu opracowania i wydania informatora turystycznego – Barnim – Uckermark – Pomorze Zachodnie –
  (1999-2000). Projekt realizowany był przez Barnimer Wirtschaftsforderung ze środków Unii Europejskiej wspierających rozwój regionalny.
 • Przygotowanie oraz prowadzenie stolika  „Turystyka” podczas konferencji „Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego – Bilans Otwarcia”, a następnie kontynuacja w postaci konferencji  „Turystyka w województwie zachodniopomorskim – Bilans Otwarcia”, Kołobrzeg 1999.
 • Zainicjowanie utworzenia i uczestnictwo pracach Rady Turystyki przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego i współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyki.
 • Organizacja wyjazdu szkoleniowego „Informacja i promocja turystyki w gminie – organizacja i finansowanie na przykładzie rozwiązań -Turystycznej 6 – Kotlina Kłodzka oraz wzorców Czeskich – Praga”.
 • Współorganizacja seminarium „Absolwent turystyki bliżej regionu, kraju, świata”.
 • Opracowanie programu szkoleniowego i realizacja trzy modułowego szkolenia:”Marketing w turystyce”, przeznaczonego dla pracowników Urzędów Miast i Gmin.
 • Aktywne prace i współdziałanie z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Zachodniopomorską Izbą Turystyki w zakresie ustawy o świadczeniach usług turystycznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Współorganizacja konferencji „Turystyka w aspekcie nowej ustawy o usługach turystycznych i proces dostosowawczy do UE„, wrzesień 1999.
 • Udział w pracach zespołów roboczych Euroregionu Pomerania oraz w spotkaniach i konferencji na temat promocji i rozwoju turystyki (03.1997).
 • Dynamiczny rozwój sektora turystyki i potrzeba profesjonalizacji działań oraz regulacji prawnych dla tego obszaru gospodarki rodzi potrzebę współdziałania. Odbywają się pierwsze wspólne spotkania i debaty o zasadach rozwoju i promocji turystyki oraz uwarunkowaniach prawnych w tym zakresie. Rodzi się idea FORUM współpracy (1995-1997)