ZAKOŃCZONE PROJEKTY

I Gremium Ekspertów Turystyki Pomorza Zachodniego

I regionalna edycja konferencji Gremium Ekspertów Turystyki obyła się w dniach 26-27 listopada 2020 roku w Szczecinie.

Dowiedz się więcej

Kadry hotelarstwa i gastronomii - etap II

W ramach tego projektu odbył się cykl szkoleń dla kadr hotelarstwa i gastronomii, skierowany do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia były w 90% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

IX Gremium Ekspertów Turystyki

IX edycja  konferencji naukowo-branżowej Gremium Ekspertów Turystyki, pod hasłem Nowe trendy w turystyce„, odbyła się w marcu 2019 roku w hotelu Radisson Blu w Gdańsku.

Dowiedz się więcej

Kadry hotelarstwa i gastronomii - etap I

W ramach tego projektu odbył się cykl szkoleń dla kadr hotelarstwa i gastronomii, skierowany do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia były w 90% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

VIII Gremium Ekspertów Turystyki

VIII edycja  konferencji naukowo-branżowej Gremium Ekspertów Turystyki, pod hasłem Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce„, odbyła się w grudniu 2016 roku w MSiT w Poznaniu.

Dowiedz się więcej

"Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ" partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych?

Projekt „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Przygoda z turystyką - doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji środowiskowej jako czynnik kształtowania świadomości środowiskowej i tożsamości regionalnej w województwie zachodniopomorskim

Realizacja projektu pn. „Przygoda z turystyką – doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji środowiskowej jako czynnik kształtowania świadomości środowiskowej i tożsamości regionalnej w województwie zachodniopomorskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – październik 2008-grudzień 2009.

IV Gremium Ekspertów Turystyki

Organizacja konferencji naukowo-branżowej IV Gremium Ekspertów Turystyki pn. „Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji” oraz warsztatów branżowo-naukowych „Forum Regionów” pn. „Współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym”, „Kodeks Dobrych Praktyk dla ROT i LOT”, „Funkcjonowanie systemu informacji turystycznej”. Poznań, 24-26 listopada 2008.

Jak wykorzystać obiekty i wydarzenia kultury dla rozwoju turystyki?

Organizacja cyklu dwóch szkoleń pt. „Jak wykorzystać obiekty i wydarzenia kultury dla rozwoju turystyki?” w ramach zadania pn. „Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki kulturowej”. Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Cedynia 22-24 października 2008, Toruń, 5-7 listopada 2008.

"Sprawnie dla niepełnosprawnych - profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego"

Organizacja konferencji i szkolenia „Sprawnie dla niepełnosprawnych – profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego” w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Podnoszenie jakości usług turystycznych w obsłudze osób niepełnosprawnych”. Po zakończeniu szkolenia wydana została publikacja książkowa. 15-17 września 2008, Szczecin.

IX Szkolna Giełda Turystyczna ?Przygoda?

Organizacja i realizacja IX Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” – eliminacje regionalne odbyły się 1 i 2 kwietnia 2008 r., natomiast finał ogólnopolski miał miejsce 2 czerwca 2008 r. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego i Urzędu Miasta Szczecin. Po zakończeniu został wydany informator o SGT „Przygoda” – „Turystyka i Edukacja”.

Regionalny System Doradztwa i Szkoleń Kadr Turystycznych

Realizacja projektu pn. „Regionalny System Doradztwa i Szkoleń Kadr Turystycznych” dofinansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. wrzesień 2006r. – grudzień 2007r.

Euroregionalna Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA

Organizacja przedsięwzięcia pn: „Euroregionalna Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA” zorganizowano edycję Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” w której udział wzięli przedstawiciele z terenu Euroregionu POMERANIA. Projekt dofinansowany został z Programu Inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA. Szczecin, wrzesień 2006r.-czerwiec 2007.

III Gremium Ekspertów Turystyki

Organizacja konferencji naukowo-branżowej III Gremium Ekspertów Turystyki pn. „Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo” oraz warsztatów branżowo-naukowych „Forum Regionów”. Projekt dofinansowany został ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Poznań, 25-27 października 2006.

Cykl trzech szkoleń warsztatowych pn. "Jak rozwijać lokalną turystykę?"

Organizacja cyklu trzech szkoleń warsztatowych pn. „Jak rozwijać lokalną turystykę?” w ramach projektu pt. „Doskonalenie kadr zawodowych i społecznych zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)”. Projekt dofinansowany został ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Kielce/Starachowice, 27-28 września 2006; Gdańsk/Wieżyca, 11-12 października 2006; Wrocław/Polkowice, 7-8 listopada 2006r.

Szkolenie dla koordynatorów regionalnych w ramach projektu pn. "Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej - zwiększenie aktywności turystycznej wśród dzieci i młodzieży"

W ramach projektu pn. „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej” zwiększenie aktywności turystycznej wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pt. „Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA” dofinansowanego ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki zorganizowano finał ogólnopolski Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów regionalnych oraz wydano broszurę informacyjną o imprezie. Szczecin, Warszawa, maj-wrzesień 2006r.

Promocję powiatów i gmin poprzez prezentacje turystyczno-kulturalną oraz Euroreginalne Warsztaty Branżowe

W ramach projektu pn. „Powiatowy Piknik Turystyczno – Kulturalny”- Fundusz Małych Projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA zorganizowano promocję powiatów i gmin poprzez prezentacje turystyczno-kulturalną oraz Euroreginalne Warsztaty Branżowe. Powiatowy Piknik odbył się 5-7 maja 2006r. w centrum miasta Szczecina (nad Odrą przy Wałach Chrobrego), podczas trwania dużej, otwartej dla mieszkańców i turystów cyklicznej imprezy pn. „Piknik nad Odrą”. Szczecin, maj 2006r.

Szkolenia warsztatowe pt. "Jak rozwijać lokalną turystykę?"

Organizacja cyklu pięciu szkoleń warsztatowych pt. „Jak rozwijać lokalną turystykę?” w ramach zadania pn. „Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)”. 27-28.09.2005 Koszalin, 3-4.10.2005 Lublin, 6-7.10.2005 Opole, 12-13.10.2005 Olsztyn, 26-27.10.2005 Zielona Góra.

Konkurs pn. "Zachodniopomorskie w zmysłach"

W ramach projektu „Przygoda z ekologią” – popularyzacja walorów ekologicznych województwa zachodniopomorskiego – podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” – zorganizowano konkurs pn. „Zachodniopomorskie w zmysłach” i wyłoniono zespoły, które w kategorii ekologicznej prezentacji swojej gminy, reprezentowały województwo zachodniopomorskie podczas ogólnopolskiego finału Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”. Dla wszystkich uczestników zorganizowano wycieczkę po regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem w programie aspektów edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Projekt dofinansowany był ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Marzec – kwiecień 2005 r. Szczecin.

Ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. "Region w zmysłach" i "Świat w zmysłach"

W ramach projektu „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej” – wyzwalanie twórczej przedsiębiorczości turystycznej wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” zorganizowano dwa ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. „Region w zmysłach” i „Świat w zmysłach” podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeszkolono grupę koordynatorów regionalnych z całej Polski, którzy w kolejnych latach będą rozwijali imprezę w swoich województwach oraz rozbudowano i uaktualniono serwis internetowy poświęcony przedsięwzięciu. Kwiecień – wrzesień 2005 r. Szczecin/Warszawa.” W ramach projektu „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej” – wyzwalanie twórczej przedsiębiorczości turystycznej wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” zorganizowano dwa ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. „Region w zmysłach” i „Świat w zmysłach” podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeszkolono grupę koordynatorów regionalnych z całej Polski, którzy w kolejnych latach będą rozwijali imprezę w swoich województwach oraz rozbudowano i uaktualniono serwis internetowy poświęcony przedsięwzięciu. Kwiecień – wrzesień 2005 r. Szczecin/Warszawa.

Realizacja projektu pn. "Euroregion Pomerania terenem turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży"

Realizacja projektu pn. „Euroregion Pomerania terenem turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży?. Organizacja konkursu „Euroregion w zmysłach”. Wydanie przewodnika turystycznego – 10 x Pomerania: w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i szwedzkiej oraz zeszytu metodycznego dla nauczycieli. Wykonanie serwisu internetowego zawierającego charakterystykę projektu, szczegółowy opis tras wraz z mapami, rysunkami i zdjęciami. Organizacja warsztatów oraz cyklu wyjazdów szkoleniowych dla organizatorów turystyki, nauczycieli i przewodników. Październik 2004 – czerwiec 2005 r. Szczecin.  ” Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska ” Region Morza Bałtyckiego 2002.

II Gremium Ekspertów Turystyki

Organizacja konferencji naukowo-branżowej II Gremium Ekspertów Turystyki pn. „Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego”, w ramach którego powstała publikacja książkowa. 25-26.11.2004, Warszawa.

Szkolenia ?Jak rozwijać lokalną turystykę??

Organizacja cyklu dwóch szkoleń pt. „Jak rozwijać lokalną turystykę?” w ramach zadania pn. „Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)”. Została wydana publikacja książkowa pn. ?Jak rozwijać lokalną turystykę?.4-5.11.2004, Kraków, 16-17.11.2004, Bydgoszcz.

Warsztaty dla pracowników naukowo - dydaktycznych kształcących kadry dla turystyki

Organizacja cyklu dwóch „Warsztatów dla pracowników naukowo – dydaktycznych kształcących kadry dla turystyki”. 14-16.10.2004, Szczecin / Świnoujście, 26-28.10.2004, Łódź.” Organizacja cyklu dwóch „Warsztatów dla pracowników naukowo – dydaktycznych kształcących kadry dla turystyki”. 14-16.10.2004, Szczecin / Świnoujście, 26-28.10.2004, Łódź.

Organizacja ogólnopolskich konkursów dla młodzieży szkolnej pn. "Województwo w zmysłach" i "Świat w zmysłach"

W ramach projektu „Aktywizacja młodzieży szkolnej w kierunku rozwijania aktywnych form turystyki oraz kształcenie przedsiębiorczości na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” zorganizowano dwa ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. „Województwo w zmysłach” i „Świat w zmysłach” podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeszkolono grupę koordynatorów regionalnych z całej Polski, którzy w kolejnych latach będą rozwijali imprezę w swoich województwach oraz stworzono serwis internetowy poświęcony przedsięwzięciu. 10.04-30.06.2004,Szczecin.

Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod katem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych

Przeprowadzenie szkolenia: „Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod katem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych”. W ramach szkolenia wydana została publikacja pt. „Niepełnosprawny turysta – poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych”. 9-11.10.2003, Kołobrzeg.

Integracja nauki i praktyki na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim

Organizacja seminarium „Integracja nauki i praktyki na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim”. 29.05.2003.

Opracowaniu Raportu o stanie i kierunkach rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim " Turystyka TAK ale JAK"

Udział w opracowaniu Raportu o stanie i kierunkach rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim – Turystyka TAK ale JAK? ? maj 2003.

Integracja nauki i praktyki na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim

Organizacja seminarium nt. „Integracja nauki i praktyki na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim”. 4-5.04.2003, Szczecin.

I Gremium Ekspertów Turystyki

Opracowanie projektu i przygotowywanie konferencji I Gremium Ekspertów Turystyki. Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji polski do Unii Europejskiej?. 24-26.09.2003, Poznań.

Badania rynku turystycznego a potrzeby praktyki gospodarczej - możliwości współpracy i koordynacji działań

Przygotowanie i realizacja warsztatów branżowo naukowych nt. Badania rynku turystycznego a potrzeby praktyki gospodarczej ? możliwości współpracy i koordynacji działań.

Wzmocnienie konkurencyjności polskiego sektora turystycznego na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym

Koordynacja w porozumieniu z Radą Konsultacyjną Izb Turystyki realizacji cyklu czterech warsztatów branżowych nt. „Wzmocnienie konkurencyjności polskiego sektora turystycznego na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym”, organizowanych na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki.

Turystyka w rozwoju regionalnym

Przygotowanie i realizacja cyklu czterech szkoleń regionalnych nt. „Turystyka w rozwoju regionalnym” w Dziwnowie, Kołobrzegu, Czaplinku i Szczecinie. Szkolenie realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i ZROT.

Przygotowanie materiału wstępnego do raportu o stanie i kierunkach rozwoju turystyki w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim

Przygotowanie materiału wstępnego do raportu o stanie i kierunkach rozwoju turystyki w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim zawierającego informacje o zasadach, kierunkach i strukturach obecnej turystyki.

Współorganizacja obchodów Światowego Dnia Turystyki

Współorganizacja obchodów Światowego Dnia Turystyki: ogólnopolskich – Połczyn Zdrój 1999, Szczecin 2001, regionalnych – Szczecin 1998, Wałcz 2000.

Współrealizacja projektu opracowania i wydania informatora turystycznego "Barnim - Uckermark - Pomorze Zachodnie"

Współpraca w charakterze partnera ze strony polskiej podczas realizacji projektu opracowania i wydania informatora turystycznego -Barnim – Uckermark – Pomorze Zachodnie – (1999-2000). Projekt realizowany był przez Barnimer Wirtschaftsforderung ze środków Unii Europejskiej wspierających rozwój regionalny.

Uczestnictwo w konferencji - Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego "Bilans Otwarcia"

Przygotowanie oraz prowadzenie stolika „Turystyka” podczas konferencji „Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego – Bilans Otwarcia”, a następnie kontynuacja w postaci konferencji „Turystyka w województwie zachodniopomorskim – Bilans Otwarcia”, Kołobrzeg 1999.

Współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyki

Współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyki i uczestnictwo pracach Rady Turystyki przy Marszałku województwa zachodniopomorskiego.

Informacja i promocja turystyki w gminie - organizacja i finansowanie na przykładzie rozwiązań "Turystycznej 6" - Kotlina Kłodzka oraz wzorców Czeskich - Praga

Organizacja wyjazdu szkoleniowego ?Informacja i promocja turystyki w gminie – organizacja i finansowanie na przykładzie rozwiązań ?Turystycznej 6? – Kotlina Kłodzka oraz wzorców Czeskich – Praga

Absolwent turystyki bliżej regionu, kraju, świata

Współorganizacja seminarium „Absolwent turystyki bliżej regionu, kraju, świata”.

Marketing w turystyce

Opracowanie programu szkoleniowego i realizacja trzy modułowego szkolenia: „Marketing w turystyce”, przeznaczonego dla pracowników Urzędów Miast i Gmin.

Udział w pracach zespołów roboczych Euroregionu Pomerania

Udział w pracach zespołów roboczych Euroregionu Pomerania oraz w spotkaniach i konferencji na temat promocji i rozwoju turystyki. Marzec 1997

Turystyka w aspekcie nowej ustawy o usługach turystycznych i proces dostosowawczy do UE

Aktywne prace i współdziałanie z UKFiT oraz ZIT w zakresie ustawy o świadczeniach usług turystycznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Współorganizacja konferencji ?Turystyka w aspekcie nowej ustawy o usługach turystycznych i proces dostosowawczy do UE?, wrzesień 1999.