RAZEM można LEPIEJ
kształtować prawo


Podnoszenie kompetencji sektora turystyki
w procesie stanowienia prawa

Zgłoś chęć udziału

Szkolenia wspierające organizacje pozarządowe sektora turystyki

Na całym świecie turystyka ma ogromne znaczenie jako interdyscyplinarny obszar aktywności obywatelskiej i oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy. Wg danych portalu NGO.pl w Polsce jest zarejestrowanych ponad 6600 NGO, które mają słowo „turystyka” wpisane w nazwę swojej organizacji.

Wśród nich są zarówno małe organizacje hobbystyczne, jak i duże o charakterze branżowym. Podmioty te mają prawo, a nawet obowiązek, uczestniczyć w procesie kreowania warunków dla rozwoju sektora turystyki. Szczególną rolę w tym zakresie mają Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, izby gospodarcze sektora turystyki oraz stowarzyszenia branżowe. Przekazując im wiedzę ekspercką, zwiększamy efektywność ich udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce.

Zapraszam do współpracy,
RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo.

Marek Migdal, Prezes Forum Turystyki Regionów

Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Celem projektu jest wzmocnienie wiedzy eksperckiej przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora turystyki w zakresie niezbędnym
do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce

Szkolenia grupowe w zakresie 4 obszarów tematycznych:
ZARZĄDZANIE, PRAWO, EKONOMIA, POLITYKA
maj – listopad 2022

Doradztwo i konsultacje indywidualne dla uczestników
maj – listopad 2022

Szkolenia i warsztaty specjalistyczne podczas X edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI
grudzień 2022

Gremium Ekspertów Turystyki
Mapa z podziałem na subregiony

Uczestnicy projektu

Działania projektowe dedykowane dla przedstawicieli NGO sektora turystyki z całej Polski

  • Członkowie Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych (ROT i LOT)
  • Członkowie izb gospodarczych sektora turystyki, stowarzyszeń branżowych
    i związków pracodawców
  • Członkowie organizacji skupiających pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • Urzędnicy jednostek samorządów terytorialnych współpracujący z branżą turystyczną w ramach organizacji pozarządowych
  • Inne organizacje zaangażowane w działania na rzecz kształtowania i rozwoju polskiej turystyki

Eksperci


Aktualne akty prawne turystyki

Przejdź do aktualnych aktów prawnych

Harmonogram realizacji projektu

Przejdź do harmonogramu

Najbliższe wydarzenia projektowe

Sprawdź najbliższe wydarzenie

Współpraca

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polska Organizacja Turystyczna
Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych
Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych
Projekt współfinansowany z środków Funduszu Europejskiego
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020