Instytut Wspierania Turystyki

Instytut Wspierania Turystyki to odpowiedź na  potrzeby dzisiejszego rynku turystycznego. Jest wewnętrzną marką całego obszaru działań Forum Turystyki Regionów na który składają się: szkolenia, warsztaty, konferencje, doradztwo branżowe, badania czy opracowana eksperckie. Idea utworzenia Instytutu Wspierania Turystyki pojawiła się już 10 lat temu – Instytut utworzony został przez stowarzyszenie w ramach realizacji projektu „RAZEM można WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”, realizowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powstał z myślą o tych wszystkich, którzy tworzą zachodniopomorską turystykę. Jego podstawowym celem było zbudowanie podstaw podwyższenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji turystycznych kadr zawodowych i społecznych w regionie.

Działalność Instytutu

Instytut Wspierania Turystyki jest dynamicznie rozwijającą się platformą współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w branży turystycznej. Zajmuje się tworzeniem od podstaw instytucjonalnych i prywatnych struktur sektora turystyki, świadczeniem szeroko pojętych usług doradczych i szkoleniowych oraz prowadzeniem badań rynku i preferencji konsumentów. Pisze i realizuje projekty ze środków Unii Europejskiej. Współpracuje z kilkudziesięcioma trenerami i doradcami, a także ze specjalistami w dziedzinie badań.

Prowadzi aktywną działaność na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz realizuje pojedyncze przedsięwzięcia w innych regionach. Jest otwarty na współpracę z wszystkimi zainteresowanymi kontrahentami: firmami, instytucjami i organizacjami z całego kraju. Zapewnia doradztwo i wsparcie, pomaga wypracować wspólne przedsięwziecia w realizacji przez wielu lokalnych i regionalnych partnerów.

Jednym z obszarów tej aktywności jest Centrum Szkoleń Turystycznych utworzone wspólnie z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Turystyki ZART, w ramach którego przeszkoliliśmy już ponad 2500 osób podnosząc kwalifikacje zawodowe kadr sektora turystyki w Polsce.

Innym ze sztandarowych przedsięwzięć jest opracowanie i wydanie jedynej w Polsce publikacji książkowej „Innowacyjność w turystyce”.

Na uwagę zasługuje również aktywność w zakresie podnoszenia jakości usług w sektorze turystyki i nasze najnowsze przedsięwzięcie w tym zakresie Vademecum obsługi osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

 

Zapraszamy do współpracy i partnerstwa na rzecz rozwoju sektora turystyki w Polsce.