Sprawnie dla niepełnosprawnych - etap II

Pomagamy zwiększyć jakość obsługi turystów z niepełnosprawnościami.Szkolimy przewodników i pilotów wycieczek.Dostosowujemy strony www i aplikacje mobilne zgodnie z ideą dostępności.

Sprawnie dla niepełnosprawnych

Pomagamy zwiększyć jakość obsługi turystów z niepełnosprawnościami.Szkolimy przewodników i pilotów wycieczek.Dostosowujemy strony www i aplikacje mobilne zgodnie z ideą dostępności.

O PROJEKCIE

Śledząc rynek turystyczny widzimy potrzebę podnoszenia kompetencji i umiejętności kadr obsługujących turystów, w szczególności w zakresie specyfiki środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Polska jest regionem chętnie odwiedzanym przez turystów starszych, a duża liczba miejscowości uzdrowiskowych, obiektów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych przyciąga również wiele osób z niepełnosprawnościami. Dlatego właśnie chcemy podnosić świadomość i umiejętności osób obsługujących tę grupę turystów.

Realizowane działania w ramach projektu SPRAWNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – etap II

 • dostosowujemy istniejący system informacji turystycznej o szlaku pn. Pomorska Droga św. Jakuba do potrzeb turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych,
 • organizujemy szkolenia dla kadr turystyki w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz przygotowywania oferty dla osób ze specjalnymi potrzebami,
 • prowadzimy działania informacyjno-edukacyjne w naszych social mediach i newsletterach.

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/29/P/63003/2820/21/DT.
Kwota dofinansowania: 98 862 zł.

Szkolenia specjalistyczne dla kadr zawodowych turystyki

Celem naszych szkoleń jest podniesienie kompetencji i umiejętności osób obsługujących turystów, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze, a tym samym zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty turystycznej dla tej grupy turystów.

Nasze szkolenia obejmować będą 3 działy tematyczne:

 • elementy dotyczące uwarunkowań przygotowywania oferty oraz obsługi turystów z niepełnosprawnościami i osób starszych;
 • aspekty wykorzystania najnowszych technologii: VR, aplikacji mobilnych, prezentacji panoramicznych 360 i wirtualnych spacerów, streamingu live wirtualnych wycieczek z przewodnikiem, rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz e-narzędzi dostosowujących strony www i aplikacje zgodnie z ideą dostępności;
 • tworzenie produktów i pakietów turystycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Poniżej wykaz dat i miejsc w których odbyły się szkolenia

Gdańsk 21-22 października 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 1

Lubrza 26-27 października 2021
Ośrodek MARTINEZ ul. Klasztorna

Poznań 3-4 listopada 2021
Hotel DeSilva ul. Piekary 5

Harmonogram szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

? Przygotowywanie oferty turystycznej i obsługi turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
? Diagnoza sytuacji
? Starzenie się społeczeństwa
? Współczesna odpowiedź na stereotypy – aktywne starzenie
? Stereotypy a oczekiwane standardy
? Nowe trendy i wizja przyszłości
? Slow tourism

? Przygotowywanie oferty turystycznej i obsługi turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych ? ciąg dalszy:
? Potrzeby osób starszych
? Dysfunkcyjność a uczestnictwo w turystyce
? Jakość świadczonych usług turystycznych
? Rola aktywności turystycznej
? Tworzenie produktów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami
? Zasady świadczenia usług osobom niepełnosprawnym

? Dyskusja nt. dobrych praktyk z konsultacjami i wymianą doświadczeń – określanie praktycznych kierunków działań w przygotowaniu kadr oraz infrastruktury i oferty produktowej do obsługi turystów z niepełnosprawnościami i osób starszych, w szczególności w obliczu i po pandemii COVID-19

DZIEŃ DRUGI

? Prezentacja wzorcowych przykładów digitalizacji szlaków, obiektów i atrakcji turystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych w tym np. ?Pomorska Droga św. Jakuba? oraz ?PomorzeZachodnie360? – innowacyjna aplikacja webowa

? Prezentacja i omówienie rozwiązań i możliwości jakie dają nowoczesne technologie w turystycznych działaniach marketingowych:
? Virtual Reality (VR), panoramy i filmy 360, wirtualne spacery,
? aplikacje mobilne i webowe,
? rozszerzona rzeczywistość (augmented reality),
? wizualizacje VR przyszłych inwestycji,
? streaming live wirtualnych wycieczek z przewodnikiem,
? gogle VR i kioski multimedialne (pokazy i testy praktyczne)

? Prezentacja i omówienie rozwiązań i możliwości ? ? ciąg dalszy:
? prezentacje imprez i wydarzeń plenerowych,
? wykorzystanie podczas prezentacji targowych,
? wykorzystanie w punktach informacji turystycznej,
? wykorzystanie do zwiedzania obiektów muzealnych oraz poruszania się po szlakach turystycznych,
? e-narzędzia dostosowujące strony i aplikacje dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych

? Dyskusja nt. dobrych praktyk z konsultacjami i wymianą doświadczeń ? określanie praktycznych kierunków działań w przygotowaniu prezentacji i działań informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Camino360.plWirtualna Pomorska Droga św. Jakuba

Dostosowujemy istniejący system informacji turystycznej do potrzeb turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Wyrusz na wirtualną wycieczkę!

ETAP I PROJEKTU

Co zrobiliśmy do tej pory w ramach projektu SPRAWNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

 • opracowaliśmy i wydaliśmy Vademecum obsługi turysty z niepełnosprawnościami oraz osób starszych,
 • zorganizowaliśmy szkolenia w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz turystów starszych,
 • za pośrednictwem Facebooka oraz newsletterów przekazujemy praktyczne porady dotyczące tematyki obsługi i specyfiki potrzeb turystów z niepełnosprawnościami i osób starszych,
 • korzystając z korespondencji mailowej i newsletterów z chęcią wymieniamy się swoimi doświadczeniami i wspieramy potrzebujących!

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rozwoju.

W ramach pierwszego etapu projektu SPRAWNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH wydaliśmy:"Vademecum obsługi turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych"

Co znajdziecie w naszym wydawnictwie?

 • ustalenia terminologiczne i klasyfikacje niepełnosprawności
 • podstawy warsztatu kadr turystycznych – pilotów, przewodników, rezydentów i animatorów
 • specyfikę i metodykę obsługi grup z udziałem osób niepełnosprawnych i starszych
 • szczegółowe omówienie zasad obsługi grup osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących oraz osób starszych, czyli silver tourism

 ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin
 tel.: (91) 488 00 50
fax: (91) 488 08 81
forum@forumturystyki.pl

Joanna Rutkowska
Koordynator projektu
joanna.rutkowska@zart.pl
tel. 603 280 364