Działając RAZEM,
osiągamy WIĘCEJ


Etap II - wdrażanie standardów współpracy NGO-JST

FORUM WSPÓŁPRACY JST - NGO SEKTORA TURYSTYKI

Łódź, 6-7 grudnia 2022


PROGRAM WYDARZENIA

6 grudnia 2022

10.00 – 10.20

UROCZYSTE OTWARCIE FORUM WSPÓŁPRACY JST-NGO SEKTORA TURYSTYKI

10.20 – 11.40

DEBATA I – PROFIL EKONOMICZNY

NARZĘDZIA FINANSOWE ODBUDOWY I ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI

Moderator: prof. dr hab. Magdalena Kachniewska | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Uczestnicy debaty:
Paula Fanderowska – Prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, Wiceprezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether
prof. dr hab. Grzegorz Gołembski – Wyższa Szkoła Bankowa o/Szczecin, Honorowy Przewodniczący GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI
Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu – Ministerstwo Sportu i Turystyki
Marcin Mączyński – Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
dr Tomasz Napierała – Uniwersytet Łódzki
Paweł Niewiadomski – Prezes Polskiej Izby Turystyki

11.40 – 12.10

Przerwa kawowa

12.10 – 13.30

DEBATA II – PROFIL SPOŁECZNY

KONCEPCJA WARTOŚCI WSPÓLNEJ – WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA W OBSZARZE ROZWOJU TURYSTYKI

moderator: dr Andrzej Stasiak | Uniwersytet Łódzki


Uczestnicy debaty:
Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Jan Mazurczak – Prezes Poznańskiej Organizacji Turystycznej – Poznan Convention Bureau
prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jacek Potocki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Grzegorz Ryś – Arcybiskup Metropolita Łódzki
Hanna Zdanowska – Prezydent Łodzi

13.30 – 14.30

Lunch

14.30 – 15.45

DEBATA III – PROFIL PRZESTRZENNY

TURYSTYKA W KONTEKŚCIE OBECNYCH I PRZYSZŁYCH ASPEKTÓW DOSTĘPNOŚCI (klimatycznej, społecznej, ekonomicznej, transportowej, globalne zagrożenia itp.)

Moderator: prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk | Uniwersytet Łódzki


Uczestnicy debaty:
dr hab. Zbigniew Głąbiński – Uniwersytet Szczeciński
dr Jan Golba – Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa
Małgorzata Tokarska – Accessible Poland Tours
prof. dr hab. Marek Więckowski – Polska Akademia Nauk – Warszawa
prof. dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

15.45 – 16.15

Przerwa kawowa

16.15 – 17.30

DEBATA IV – PROFIL PLANISTYCZNO-DECYZYJNY

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W POLITYCE PAŃSTWA POLSKIEGO

Moderator: prof. dr hab. Aleksander Panasiuk | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Uczestnicy debaty:
Marek Ciechanowski – Prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
dr Wojciech Fedyk – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Krzysztof Jędrocha – JAN POL S.A. Kraków
Dawid Lasek – Przewodniczący Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki, Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
Marek Migdal – Forum Turystyki Regionów
Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

19.00

Kolacja i regionalny wieczór integracyjny w Parku Rozrywki MANDORIA Miasto Przygód – Rzgów k/Łodzi

Gospodarz: ROTWŁ


7 grudnia 2022

09.00 – 10.30

KREOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI NA POZIOMIE REGIONALNYM I LOKALNYM

dr Jarosław Lichacy | Prezes Darłowskiej LOT, Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia LOT
Hubert Gonera | Landbrand Poznań

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 12.30

FINANSOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI NA POZIOMIE REGIONALNYM I LOKALNYM

prof. dr hab. Jacek Borzyszkowski | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Małgorzata Wilk-Grzywna | Prezes Forum ROT

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 15.00

PODZIAŁ RÓL JST – ROT/LOT – REGULACJE I STANDARDY

Jan Mazurczak | Prezes Poznańskiej Organizacji Turystycznej
Marek Migdal | Forum Turystyki Regionów

15.00 – 15.30

Przerwa kawowa

15.30 – 17.00

KARTA TURYSTY – KARTA MIESZKAŃCA

Tomasz Koralewski | Prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej
Łukasz Wysocki | Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej