RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo

Podnoszenie Kompetencji Eksperckich Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Sektora Turystyki W Zakresie Niezbędnym Do Prawidłowego Udziału W Procesie Stanowienia Prawa