RAZEM można LEPIEJ
kształtować prawo


Podnoszenie kompetencji sektora turystyki
w procesie stanowienia prawa

ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU NIE GWARANTUJE MIEJSCA W PROJEKCIE.
Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do koordynatora w danym subregionie.
W odpowiedzi na zgłoszenie chęci uczestnictwa, wszyscy otrzymają indywidualnego maila zwrotnego z informacją o możliwości udziału.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych przez Forum Turystyki Regionów, ul. Józefa Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin oraz przez podmioty współpracujące przy realizacji projektu.

  Współpraca

  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Polska Organizacja Turystyczna
  Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych
  Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych
  Projekt współfinansowany z środków Funduszu Europejskiego
  Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020