Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ

Kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki

Aktywni Obywatele - Fundusz RegionalnyMechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ ? projekt mający na celu zwiększanie zaangażowania mieszkańców i członków organizacji pozarządowych  w działania publiczne w turystyce.

Projekt ?Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ? realizowany w ramach programu ? AKTYWNI OBYWATELE ? Fundusz Regionalny przy współpracy z partnerami: Szczecińską Organizacją Turystyczną, Darłowską Lokalną Organizacją Turystyczną oraz Western Norway University of Applied Sciences. Przedmiotem aktywności projektowej są działania mające doprowadzić do partycypacyjnego wypracowania lokalnych polityk w obszarze turystyki dla Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania podmiotów związanych z turystyką, przygotowanie raportów na temat obecnego stanu obu obszarów oraz opracowanie dwóch Lokalnych Polityk Turystyki.  

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ to projekt o charakterze innowacyjnym, skupiający się na wzmocnieniu współpracy wszystkich podmiotów w sektorze turystyki. Obszarami, na których prowadzone są działania to Powiat Sławieński z gminami: Darłowo, Sławno, Postomino i Malechowo oraz Szczeciński Obszar Metropolitalny, obejmujący swoim zasięgiem miasto Szczecin, Dobrą Szczecińską, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard, Kobylankę, Goleniów, Stepnicę, Police, Nowe Warpno oraz Świnoujście. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania i wypracowanie faktycznej kooperacji miedzy urzędami miast i gmin, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, a także mieszkańcami tych obszarów.

Działając RAZEM możemy WIĘCEJ ma za cel udowodnić i stworzyć przekonanie, że tylko dzięki pełnemu zaangażowaniu i współpracy można zbudować fundamenty kultury demokratycznej dla turystyki regionalnej. Podjęte działania mają wpłynąć na poprawę prowadzonych aktywności  na tych obszarach, poprzez przekazanie wiedzy eksperckiej i doświadczenia oraz włączenia tych aspektów w proces wypracowywania lokalnych polityk turystyki. W trakcie realizacji projektu przygotowane zostaną raporty na temat obecnego stanu funkcjonowania turystyki w Powiecie Sławieńskim i na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które będą stanowiły podstawę do dalszych prac nad kształtowaniem lokalnych polityk. Efektem finalnym będzie opracowanie dwóch dokumentów określających polityki turystyki dla Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Kontynuując wieloletnie dążenie do aktywizacji sektora turystyki zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu własnej lokalnej polityki na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej. Turystyka to specyficzny sektor aktywności gospodarczej i społecznej wymagający kooperacji trójsektorowej: organy władzy ? przedsiębiorcy ? pozarządowe organizacje branżowe. Z wymienionych sektorów żaden nie jest w stanie samodzielnie kreować rozwoju turystyki ? dlatego konieczna jest ścisła partnerska współpraca ? mówi Marek Migdal, Prezes Forum Turystyki Regionów.

Projekt tworzony jest we  współpracy z partnerem z Norwegii ? Western Norway University of Applied Sciences, który specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kreowaniem rozwoju sektora turystyki i kooperacji różnych grup interesantów, co umożliwi zapoznanie się z dobrymi praktykami i doświadczeniami zagranicznymi oraz skorzystanie z wiedzy i długoletniego doświadczenia w budowaniu demokratycznej kultury współpracy na poziomie lokalnym. Ponadto, do udziału w działaniach zaproszeni zostali eksperci, znani z zaangażowania w branży turystycznej: dr hab. prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie ? Jacek Borzyszkowski, assoc. prof. Prof. Ove Oklevik z Western Norway University of Applied Sciences, dr hab. Zbigniew Głąbiński z Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz dr Jarosław Lichacy z Politechniki Koszalińskiej dr Tomasz Duda i dr Daniel Szostak z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy także wszystkie osoby, które chcą mieć realny wpływ na kształtowanie turystyki na obszarze Powiatu Sławieńskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Zachęcamy do polubienia naszego profilu na facebooku www.facebook.com/dzialajac.RAZEM.osiagamy.WIECEJ oraz dołączenie do grupy zamkniętej dla osób zainteresowanych projektem, klikając w link: https://bit.ly/3xUp7vy.

Projekt ?Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ? finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu ? AKTYWNI OBYWATELE Fundusz Regionalny oraz programu grantowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: https://forumturystyki.pl/dzialajac-razem-osiagamy-wiecej/.

Grafiki do pobrania