Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością składamy na Państwa ręce nasz newsletter branżowy, za pośrednictwem którego chcemy wymieniać się wiedzą oraz doświadczeniem w obszarze szeroko pojętej turystyki. Hołdując zasadzie: Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ, wierzymy, że wspólna edukacja i idące za nią działanie, pozwolą nam na budowanie świadomej współpracy wszystkich grup zaangażowanych w tworzenie turystyki w Polsce i poprawę jej obecnego stanu.

Turystyka jest obecnie, nie bez powodu, uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki w wielu krajach. Stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego pojedynczych miejscowości, regionów a nawet całych państw. Jej szczególne znaczenie wynika również z faktu, iż oprócz podmiotów rynku turystycznego aktywizuje wiele innych sektorów gospodarki (m.in. transport, łączność, przemysł, budownictwo, rolnictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa). Wydatki ponoszone przez turystów w danej miejscowości generują dodatkowy strumień pieniądza, który zasila gospodarkę. Strumień ten uruchamia cały łańcuch reakcji, które stwarzają dodatkowe korzyści w poszczególnych sektorach gospodarki, kooperujących z branżą turystyczną. Ekonomiczne efekty turystyki zyskują na znaczeniu, tym bardziej że obecnie najważniejsze cele, stawiane władzom samorządowym, są związane ze zwiększaniem dochodów gminy (województwa), lokalnych podmiotów gospodarczych i miejscowej ludności oraz kreowaniem zatrudnienia i aktywną walką z bezrobociem ? Marek Migdal, Prezes Forum Turystyki Regionów.

Dwa razy w miesiącu, będziemy wysyłać do Państwa aktualne informacje o prowadzonych przez nas szkoleniach, etapach ich realizacji oraz aktualnościach. Dodatkowo podzielimy się wnioskami z odbytych szkoleń i warsztatów, a także udostępnimy nasze własne publikacje popularnonaukowe w tematyce marketingu turystycznego. Mamy nadzieję, że uda nam się nie tylko zainspirować Państwa do kreowania wspólnych kierunków rozwoju turystyki, ale także do podejmowania innowacyjnych działań w zakresie marketingu dla turystyki.

Bo działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ!

 

Wspólnie twórzmy turystykę, zapraszam

Marek Migdal

Prezes Forum Turystyki Regionów