Forum Turystyki Regionów otrzymało oznakę honorową za zasługi dla turystyki przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało FORUM TURYSTYKI REGIONÓW  odznakę honorową „Za zasługi dla turystyki”.

W imieniu Ministra Andrzeja Gut-Mostowego podziękowanie za wkład i udział w rozwój polskiej turystyki złożyła przedstawicielka Departamentu Turystyki MSiT Pani Elżbieta Wyrwicz i odczytała oficjalny list gratulacyjny od Ministra, w którym czytamy m.in.. „W ciągu 25 lat zrealizowaliście Państwo wiele przedsięwzięć kreujących nowe możliwości rozwoju w branży turystycznej. Do znaczących sukcesów Forum należy zaliczyć współautorstwo i organizację GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, inicjatywę utworzenia Radę Konsultacyjnej Izby Turystyki w Polsce, współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prowadzenie wieloletniej, aktywnej działalności w obszarze szkoleń dedykowanych dla kadr branżowych i samorządowych zajmujących się rozwojem sektora turystyki”.


Odznaka honorowa

Ponadto indywidualne odznaki „Za zasługi dla turystyki” odebrało również sześciu zasłużonych członków Forum:

  1. Bucholz Michał – ekspert sektora turystyki m.in. w programie TURIN przygotowując polską turystykę do wejścia do Unii Europejskiej
  2. dr hab. Głąbiński Zbigniew – przedsiębiorca oraz pracownik naukowy, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
  3. Helińska Gabriela – prezes Salonu Edukacyjnego EMPIRIA sp. z o.o.
  4. Kluszczyńska-Kotla Lucyna – dyrektor Biura Turystyki Kotla Travel
  5. Szczepaniec Stanisław – ekspert, były dyrektor ORBISU, BORT PTTK oraz Szczecińskiej Agencji Turystycznej
  6. Wiszniewska Lidia – była Dyrektor sieci hoteli Radisson, obecnie Honorowa Konsul Królestwa Szwecji w Polsce