Zakończyło się Forum Współpracy JST-NGO Sektora Turystyki w ramach X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI


Podczas X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI odbyło się dwudniowe Forum Współpracy JST-NGO Sektora Turystyki, czyli spotkanie przedstawicieli NGO i ich partnerów z JST z całej Polski. W ramach Forum poruszano tematy związane z współpracą międzysektorową – podsumowano stan funkcjonowania NGO sektora turystyki (w tym głównie LOT-ów i ROT-ów) i ich współpracy z JST, a także określono potrzeby w zakresie niezbędnych zmian.

Pierwszego dnia odbyły cztery debaty o profilu ekonomicznym, społecznym, przestrzennym i planistyczno-decyzyjnym podczas których odnoszono się do hasła przewodniego konferencji: PRZYSZŁOŚĆ TURYSTYKI I TURYSTKA PRZYSZŁOŚCI.

W gronie uczestników debat znaleźli się m.in. Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Hanna Zdanowska – Prezydent Łodzi, Poznan Convention Bureau, prof. dr hab. Grzegorz Ryś – Arcybiskup Metropolita Łódzki, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, oraz przedstawiciele świata nauki, samorządu terytorialnego i organizacji branżowych: PIT, IGHP, ITRP, SKKP, RPSiW TUGETHER, PLOT, FTR.

Kolejnego dnia, uczestnicy mogli brać udział w 4 blokach szkoleniowo-warsztatowych, skupiających się na uwarunkowaniach funkcjonowania i rozwoju sektora turystyki. Poruszane były kwestie kreowania a także finansowania rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym, podziału ról na płaszczyźnie JST-ROT/LOT, a także omawiany był przykład wdrożenia karty turysty i karty mieszkańca.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się wieczory integracyjne: pierwszy w Parku Rozrywki MANDORIA – Miasto Przygód w Rzgowie k/Łodzi oraz drugi w Sali Klubowej Hotelu AMBASADOR PREMIUM.

Forum Współpracy JST-NGO Sektora Turystyki w ramach GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI trwało 2 dni. Ostatni dzień całej konferencji zwieńczyło posiedzenie plenarne podczas którego zostały przyjęte wnioski i rekomendacje dla branży turystycznej na kolejne lata.