• 525

    Jesteśmy organizatorem Gremium Ekspertów Turystyki

  • 526

    Szkolimy przedstawicieli NGO, przedsiębiorców, osoby fizyczne

  • VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI sukcesem.

    Zakończyło się jedno z największych przedsięwzięć naukowo-branżowych w Polsce – GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, konferencja od lat będąca platformą integracji środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych, która stanowi forum przepływu myśli i poglądów oraz miejsce spotkań czołowych osób i środowisk, działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce.

    VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI sukcesem.

Nasi partnerzy