FORUM TURYSTYKI REGIONÓW uzyskało Certyfikat ISO 9001:2015 w obszarze: Wspieranie rozwoju sektora turystyki, doradztwa, szkolenia, badań oraz realizacji projektów finansowych ze środków UE i innych programów pomocowych.

Nasze działania

Szczególnie aktywnie włączyliśmy się we wsparcie funkcjonowania Lokalnych Organizacji Turystycznych poprzez krzewienie aktywnej współpracy między przedsiębiorcami i władzami samorządowymi.

Instytut jest wewnętrzną marką całego obszaru działań FORUM na który składają się: szkolenia, warsztaty, konferencje, doradztwo branżowe, badania, czy opracowana eksperckie.

Akademia to nieformalna grupa hobbystyczna miłośników wina i podróży. Odbywamy podróże w regiony winiarskie, podczas których odwiedzamy miejsca związane z produkcją wina i lokalne atrakcje.

Organizowane od 2003 roku GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest platformą spotkań środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych sektora turystyki oraz władz rządowych i samorządowych.

Partnerzy

Poznaj naszych partnerów oraz inicjatywy, które wspieramy